39-40 88 71 88 - 021 آدرس :تهران – خالد اسلامبولی –خیابان سوم – پ 28 -طبقه سوم -واحد 9

  • English (English)

  • پوزیشنر ( Positioner )
  • I/P Transducer   مبدلهای فشار به جریان ( ترانسدیوسر )


  • positioner||||2212||||I/P positioner

    پوزیشنر- Positioner

  • i/p transducer||||2213||||I/P positioner

    I/Pترانسدیوسر -I/P transducer