39-40 88 71 88 - 021 آدرس :تهران – خالد اسلامبولی –خیابان سوم – پ 28 -طبقه سوم -واحد 9

 • English (English)

فلو متر یا دبی سنج

وسیله ایست که حجم مواد عبوری را نسبت به زمان معرفی میکند . در بیشتر صنایع از جمله صنایع نفت و پتروشیمی و ... دانستن مقدار دقیق فلوی عبوری سیالی مانند گاز و یا نفت حیاتی است .
توجه به این نکته که میزان کل فلو که معرف جرم ماده مصرفی است در بسیاری موارد نظیر پروسه های صنعتی کاربرد دارد .
همچنین اندازه گیری دقیق فلو به دلیل ملاحظات مالی در فروش وخرید حجم مشخصی از ماده و کالا مانند کنتور گاز خانگی و تبادلات نفتی و ...اهمیت ویژه ای دارد.

تکنیکنهای مختلفی برای اندازه گیری فلو به کار میرود که میتوان به پاره از متداولترین آنها در زیر اشاره کرد .فلومتر روش جابجائی مثبت Flow Meter Positive Displacement
فلومتر اختلافات فشاری : Differential Pressure Transmitter
فلومتر روش توربینی Flow Meter Turbine
فلومتر آلتراسونیک با پدیده دوپلر   Flow Meter Ultrasonic Doppler
فلومتر مغناطیسی Flow Meter Electromagnetic
فلومتر ورتکس Flow Meter Vortex
فلومتر روتامتر  Flow Meter Variable Area Rotameter
فلومتر کوریالیس Flow Meter Coriolis
فلومتر گرمائی
   Flow Meter Thermal

 • flow-magnetic||||2218||||flowmeter

  فلومتر الکترو مغناطیسی - FlowMeter Electromagnetic

 • Flow-switch||||2219||||flowmeter

  فلو سوییچ (سوییچ جریان ) - Flow Switch

 • mass-flow-meter||||2220||||flowmeter

  فلومتر کوریولیس - Flow Coriolis

 • rotameter||||2221||||flowmeter

  فلومتر روتامتر - Flow Meter Variable Area Rotameter

 • ultrasonic||||2222||||flowmeter

  فلومتر آلتراسونیک - Flow Meter Ultrasonic

 • rotameter-flowmeter||||2223||||flowmeter

  فلومتر روتامتر - Flow meter Variable Area Rotameter

 • vortex-flowmeter||||2224||||flowmeter

  فلومتر ورتکس- Flowmeter Vortex

 • orifice plate||||2225||||flowmeter

  اوریفیس پلیت - Orifice Plate

 • flowmeter-turbine||||2226||||flowmeter

  فلومتر توربینی - Flowmeter Turbine