39-40 88 71 88 - 021 آدرس :تهران – خالد اسلامبولی –خیابان سوم – پ 28 -طبقه سوم -واحد 9

 • English (English)

اندازه گیری سطح سیالات و مخازن - Level Measuring

اندازه گیری سطح مایعات در مخازن و برخی از دستگاههای فرآیندی، به دلایل مختلفی از جمله به منظور کنترل ارتفاع سطح و جلوگیری از سرریز شدن مایع در آنها، صورت می پذیرد.
تجهیزات که به منظور اندازه گیری سطح سیال( لول سیال) به کاربرده می شوند به 3 بخش اساسی تقسیم می گردند :

1. لول گیج                                                     Level gauge
2. لول سوئیچ                                                 Level switch
3. لول ترنسمیتر                                       Level Transmitter

برای انتخاب نوع دستگاه مناسب برای اندازه گیری ارتفاع سطح، عواملی به شرح زیر را باید در نظر گرفت :

 • محدوده تغییرات ارتفاع سطح مایع
 • خصوصیات سیال مثل جرم مخصوص
 • تمیز یا کثیف بودن سیال
 • میزان بخارات یا ذرات جامد
 • خورندگی سیال
 • تمایل سیال به پوشش دهی بر روی دیواره ظرف یا وسیله اندازه گیری
 • دما و فشار فرآیند
 • ترکیب شیمیایی
 • قوانین زیست محیطی
 • وجود ارتعاش
 • رطوبت
 • و…


 • magnetic-level-switch||||2240||||level

  Magnetic level switch-سوئیچ سطح مغناطیسی-مگنتیک لول سوئیچ

 • Displacer-Level-Transmitter||||2244||||level

  Displacer level transmitter-ترامسمیتر سطح جابجایی - دیسپلیسر لول ترانسمیتر

 • magnetic-level-transmitter||||2245||||level

  Magnetic level transmitter-ترانسمیتر سطح مغناطیسی-لول ترانسمیتر مغناطیسی

 • level-magnetic-indicator||||2246||||level

  Level magnetic indicator- سطح سنج مغناطیسی- اندیکیتور سطح مغناطیسی

 • float-level-switch||||2247||||level

  Fّloat level switchّّّ-سوئیچ سطح شناور- لول سوئیچ شناور

 • capacitance level transmitter||||2248||||level

  capacitance level transmitter -سطح سنج خازنی - لول ترانسمیتر خازنی

 • Level transmitter radary||||2249||||level

  Level transmitter radary-رادار لول ترانسمیتر-سطح سنج راداری

 • Ultrasonic level transmitter||||2250||||level

  Ultrasonic level transmitter-سطح ترانسمیتر التراسونیک- لول ترانسمیتر التراسونیک

 • Paddle Level Switch||||2251||||level

  Paddle Level Switch-سوئیچ سطح پدالی-لول سوئیچ پدالی